رافلسیا آرنولیدی با نام علمی" Rafflesia arnoldii" بزرگترین گلی است که به صورت انفرادی و تک گل رشد می کند. این گل را با نام گل جسد هم می شناسند. دلیل این نام گذاری این است که این گل بوی بدی همچون گوشت پوسیده شده و از بین رفته را می دهد.این گیاه بومی تنها در جنگلهای انبوه در جزیره سوماترا، اندونزی است. این گل یکی از سه گل ملی در اندونزی است که به ندرت یافت می شود و در معرض انقراض است.رافلسیا آرنولیدی به صورت طبیعی تا 1متر رشد می کند و وزن آن نیز به 11 تا 15 کیلوگرم می رسد. رافلسیا معمولا بین رنگ های قهوه ای تا قرمز دیده می شود. این گیاه فاقد هرگونه برگ قابل مشاهده، ساقه و یا حتی ریشه، در عین حال هنوز هم یک گیاه عروقی در نظر گرفته شده است. داخل گل پرچم های بزرگ و گوشتی مانندی وجود دارد که بسیار بزرگ است.
رافلسیا آرنولیدی بزرگترین گل جهان Rafflesia arnoldii / عکس
عکس رافلسیا آرنولیدی بزرگترین گل جهان Rafflesia arnoldii

عکس بزرگترین گل جهان Rafflesia arnoldii
رافلسیا آرنولیدی بزرگترین گل جهان Rafflesia arnoldii / عکس
عکس بزرگترین گل جهان
رافلسیا آرنولیدی بزرگترین گل جهان Rafflesia arnoldii / عکس
عکس بزرگترین گل جهان
رافلسیا آرنولیدی بزرگترین گل جهان Rafflesia arnoldii / عکس